ࡱ> KMJ`4bjbj.<HH,0f****///////$14L090**M0:**//X*,*'U/?+/c000(+\4U440,,4j/p00404H6 ~:Zpis znhradn lensk schoze Bytovho dru~stva ZENIT I : 27309070 se sdlem Masarykova 522/12, 46001 Liberec 1 konan dne 2. 7. 2015 od 18.00 hod. vkancelYi spole nosti Interma BYTY, akciov spole nost U Sila 1204, Liberec 30 PYtomni: Pavel Dymokursk, pYedseda dru~stva Ev~enie Svojkov, mstopYedsedkyn dru~stva Zpozvanch hosto pYtomni: Ing. Miloslava Je~kov, mana~er bytovch dru~stev, Interma BYTY, akciov spole nost Jaroslav Ndrle, sprvce objekto (Iva Loumov domovnk omluvena) Program: Zahjen lensk schoze Schvlen zprvy o hospodaYen dru~stva k31. 12. 2013 Schvlen zprvy o hospodaYen dru~stva k31. 12. 2014 Schvlen paualnch nhrad lenom pYedstavenstva za rok 2013, 2014 Dluhy, provozn zle~itosti Diskuse, zvr Po zahjen nhradn lensk schoze pYedseda konstatoval, ~e bylo pYtomno pouze 8 leno dru~stva a 2 dali plnou moc. Vsouladu s l. 24 byla nhradn lensk schoze usnaenschopn. Pro plnost uvdm, ~e vtermnu svoln Ydn lensk schoze na 9. 6. 2015 (od 18.00 hod. vkancelYi spole nosti Interma BYTY, akciov spole nost, U Sila 1204, Liberec 30) se nedostavil minimln po et leno knaplnn minimln, nadpolovi n vtainy pro pYijet rozhodnut. Nsledn bylo pYistoupeno kprojednn dalach jednotlivch bodo dle programu a projednno: Ad 2) Schvlen zprvy o hospodaYen dru~stva k31. 12. 2013 schvleno 100% pYtomnch leno Ad 3) Schvlen zprvy o hospodaYen dru~stva k31. 12. 2014 schvleno 100% pYtomnch leno Ad 4) Schvlen paualnch nhrad lenom pYedstavenstva za rok 2013, 2014 - schvleno 100% pYtomnch leno Ktomu pYedseda pYedstavenstva uvedl, ~e Smrnice . 01/2012 byla projednna a schvlena na nhradn lensk schozi Bytovho dru~stva ZENIT dne 14. 6. 2012 a ~e na ji~ schvlen vai se nic nemn. Ad 5) Dluhy, provozn zle~itosti Pokra uje Yeaen dluho o 4 velkch neplati o. Ve vci spolupracujeme sJUDr. Miloaem Vorlem, advoktem zLiberce, kter zastupuje dru~stvo pYi nalzacch (civilnch) Yzench a i vrmci exeku nch Yzen. U dluho vYdu kolem destek tisc korun je v~dy pYipravena mo~nost spltek (sjednv povYen sprvcovsk kancelY); ale i vjako dalach pYpadech plat, ~e aktivitu a snahu mus vprv Yad vyvinout dlu~nk. VpYpad "np    " . 0 ϿqaRhrh,=CJOJQJ^Jhrh5CJOJQJ^JhrhZ5CJOJQJ^Jhrhr5CJOJQJ^Jhrh,=5CJOJQJ^Jhrh CJOJQJ^JhrhCJOJQJ^Jhrh5CJOJQJ^Jhrh9R5CJ OJQJ^JhrhZ5CJ OJQJ^Jhrh,=5CJ OJQJ^Jp 2 p @  & Fdgdr $da$gd4 $da$gd  0 H 8nTϱuuffufuh>h!s3CJOJQJ^Jh>h^)oCJOJQJ^Jh>h}ECJOJQJ^Jh>h,=CJOJQJ^Jh>hCJOJQJ^JhrhrCJOJQJ^Jhrh,=CJOJQJ^Jhrh5CJOJQJ^Jhrh,=5CJOJQJ^Jhrh 5CJOJQJ^J"RT8:<>n)*1111112 $a$gd4 $a$gdK$d`a$gdr*} $da$gd> $da$gd4T^t l8<>FH$<'ѱѢј~n_PNPUhr*}hGCJOJQJ^Jhr*}h4CJOJQJ^Jhr*}h45CJOJQJ^Jhr*}hG5CJOJQJ^Jh^)oCJOJQJh!s3CJOJQJh>h>CJOJQJ^JhGh!s35CJOJQJ^Jh>h!s35CJOJQJ^Jh>h!s3CJOJQJ^Jh>h^)oCJOJQJ^Jh>h^)o5CJOJQJ^Jstanov bytovho dru~stva konstatujeme, ~e vsou asnosti plat schvlen a Ydn zveYejnn znn ve veYejnm rejstYku (obchodnm rejstYku). Sledujeme vvoj ohledn legislativnch zmn kpYijmn zmn stanov u korporac a dru~stev, kdy nyn by se lensk schoze muselo z astnit 100% leno (nebo pYpadn vzastoupen plnou moc) a lensk schoze se mus z astnit rovn~ notY. Stanovy, tak jak jsou dnes inn, plat; pokud by vnkterm ustanoven doalo krozporu sdonucujcm ustanovenm zkona . 90/2012 Sb., o obchodnch spole nostech a dru~stvech (zkon o obchodnch korporacch), pak takov ujednn se ze zkona zruauje k1. 1. 2014 a nastupuje prvn prava dle uvedenho zkona. Byl dn podnt ke zYzen facebookovho profilu Zelen dol , kam by aktivn u~ivatel mohli pYispvat se svmi podnty a informacemi. Byl i zrekapitulovn vvoj kauze vstavby vrobn haly pro spole nost INTEVA Products Czech Republic v Liberci vprostorch dnean skldky psku a stavebn suti. Za bytov dru~stvo byl u Krajskho Yadu pro Libereck kraj podn psemn nesouhlas svstavbou objektu. Dne 1. 7. 2015 probhlo setkn investora se zstupci ob ano vKulturnm centru VRATISLAVICE 101010, kde byl prezentovn zmr investora, technick Yeaen a byly diskutovny vlivy na ~ivot ob ano (hluk, pYjezdov cesta, ovlivnn emisemi osvtlen ze svtlko vrobn sti aj.). Dne 25. 6. 2015 vydal Krajsk Yad Libereckho kraje, Odbor ~ivotnho prostYed a zemdlstv Zvr zjiaeovacho Yzen stm, ~e sprvn Yad po~aduje pYedlo~it dokumentaci vlivo zmru na ~ivotn prostYed podle PYlohy . 4 zkona (dokumentace EIA). Probh lze sledovat vInforma nm systmu EIA ( HYPERLINK "http://portal.cenia,cz" http://portal.cenia,cz) pod kdem zmru LBK594. Zapsal: Pavel Dymokursk Pavel Dymokursk pYedseda pYedstavenstva <'>''l)n)..//0 1"1j1l1111111112r2t2n_PAhr*}h>CJOJQJ^Jhr*}hDpCJOJQJ^Jhr*}hKCJOJQJ^J hr*}hKCJOJQJ^JaJh h,=CJOJQJaJh h4CJOJQJaJhGB*CJOJQJph)hr*}hr*}0JB*CJOJQJ^Jph%jhr*}hr*}CJOJQJU^Jhr*}hr*}CJOJQJ^Jhr*}hGCJOJQJ^Jhr*}h8RCJOJQJ^Jt2|222^4`4hKhDpCJOJQJhr*}hKCJOJQJ^Jhr*}hDpCJOJQJ^Jhr*}CJOJQJ^J23`4 $a$gdK,1h. A!"#$% j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHV`V $zNormln d CJOJQJ_HaJmHsHtH T@T 3#Nadpis 1$<@&5CJ KH PJ\^JaJ JA J Standardn psmo odstavceZiZ 0Normln tabulka4 l4a 0k 0 0 Bez seznamu ToT 3# Nadpis 1 Char"5CJ KH OJPJQJ\^JaJ HU`H 0Hypertextov odkaz >*B*phJ@J q0 Text bubliny d CJ^JaJRo!R q0Text bubliny CharCJOJQJ^JaJtH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vߩy$>hkI37%һ[HLO*n{R‚awxJsc"\>1[XՖbL%8\}$R=61s1`(|&ɖn'׿|a^]T Y?[C Kmf~څ-b꘵u}e ESih(S^ z}i6+NN󴻵fKdnu:f+5 ؘïԖހ,9otֻeo@.Ͼ$Ϫ0h݋f۴s;1el\}k14G5Hp>U )4uO eF:(fC쑳#zHy`p~(Bs-i'et># F4Sn&/Tš hpYÁ3h[n1^8K${GuNu{IBad6Y>f+WM:\X)ԁTHedCLe!ʿdR,@0kR]ג҈}J)("QpFl"v1_*P W"6SnqΒ|3fpv4Y)gT`JnNI3R3U~7K#)m qBiDi*6mY& viHE(K&^@]$*+S+65pY M5ʀ?=ˠQr9{mӝMfPʭæ_X]ծ7󽷬Y<+Yi+hei"rkNf.xq^c,>_>:P[| l iG8AL5m:iw#֒ߧ4vќ\ < T<'t2`4 2`4|X8@0( B S ? y .9 &* &* q& P^KT$&(=$/&fJ>q<-DO.S$O.S&$$z q9R4Z@4 $UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@Calibri5. .[`)TahomaA$BCambria Math"qy7g[{7gg'zz!24 KQHX $P,=2!xx 1Pavel Dymokursk0     Oh+'0p  , 8 DPX`h1NormalPavel Dymokursk4Microsoft Office Word@r@^nN@@O*z՜.+,D՜.+,0 hp SSZ Nzev 8@ _PID_HLINKSAhq<http://portal.cenia,cz/ !"#$%&'()*+,-./0123456789;<=>?@ACDEFGHILRoot Entry FX/N1Table'5WordDocument.<SummaryInformation(:DocumentSummaryInformation8BCompObj{ F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q